Derneğin amacı, çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır. Bu aşamada engelli kişilerle, engelsiz kişilerin eşit haklara sahip olduklarını baştan kabul ederek, genç / yaşlı, kadın / erkek ,ayrım yapmadan herkese dost eli uzatmaktır. Türkiye içinde ve dışındaki vatandaşlarımızı, soydaşlarımızı , hiç bir ayrım yapmadan kucaklaştırıp sevgi bağını oluşturmaktır.

Özellikle, engelli bireylerin sosyal hayata tam ve eşit katılımını sağlayıp ekonomik bağımsızlıklarını destekleyen projeleri hazırlayıp uygulamak, sosyal , kültürel ve ekonomik olarak destek vermek , yaşamlarını kolaylaştırabilmek amacıyla faaliyet göstermektir.

Bu amca ulaşmak için derneğimiz; engellilerin ve engelsizlerin bir arada öğrenim,spor, kültür ve sanat yönünden gelişimini destekler, eğitimlerine yardımcı olur, kurslar, atölyeler açar, her türlü bilimsel çalışmaya katılır, bilimsel kuruluşlarla, üniversitelerle, araştırma merkezleriyle işbirliği yapar, ortak çalışmalara katılır, ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşların hibe, maddi / manevi destek projelerine taraf olarak katılır ve bunları ilgili mevzuatı çerçevesinde uygular.

Çalışma olanağı bulamayan engelliler için , engelsizler ile işbirliği içinde çalışabilecekleri işyerleri açar, kooperatifler kurar, kurulmuş kooperatiflere ve işyerlerine ortak olarak katıllır,

Yaşlılıkta sağlık ve refahın arttırılması için destekleyici ortamların hazırlar.