1. Evrensel hukuk ilkeleri, Anayasa ve yasalar doğrultusunda evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi
  2. Kadın erkek , engelli veya engelsiz, yaşlı veya genç, ırk ayrımı yapmadan bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal, sanatsal konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden eşit yararlanmalarının sağlanması için çaba harcanması
  3. Toplumda çevre sorunları ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi
  4. Amaç doğrultusunda ( engelli – engelsiz ) çocukların , gençlerin ve yaşlıların eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal , bedensel ve spor alanında gelişmelerini sağlanması
  5. Özürlülerin mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyonu, kendi işlerini kurmaları, iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler geliştirilmesi.
  6. Yaşlıların boş zamanlarını değerlendirmesi, nesiller arası iletişim ve ilişkinin geliştirilmesi amacıyla sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
  7. Yaşlılık ve yaşlılar hakkında toplumsal farkındalık oluşturabilmek için çalışmaların yapılması
  8. Kuşaklar arası dayanışmanın ve yaşlıya saygı bilincinin geliştirilmesi için, yaşlanma, yaşlılık psikolojisi ve yaşlı istismarı gibi konularda aydınlatıcı, dikkat çekici projeler üretmesi.
  9. Kısaca, cinsiyet,yaş,engelli, engelsiz, ırk, din, millet ayrımı yapmadan kardeşlik , barış ve sevgi bilincininin geliştirilmesi